HEDEF KİTLE

Projemizde hem kırsal hem de kentsel kesimde bulunan 5. ve 6. sınıf öğrencileriyle, Bilim Sanat Merkezi ve Sosyal Hizmetlere bağlı çocuk evlerinden aynı yaş grubu öğrenciler hedef kitle olarak seçilmiştir.